Goemans uitvaartzorg
Goemans uitvaartzorg
24/7 Bereikbaar
Bel bij overlijden:

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er in korte tijd veel op je af. Op deze pagina staan de eerste stappen hoe je, op een correcte en zorgvuldige manier, een overlijden meldt.

Bel de huisarts (of de huisartsenpost ’s avonds en in het weekend) om het overlijden officieel vast te laten stellen. De arts stelt een verklaring van overlijden op en deze is nodig voor het regelen van het afscheid.

Neem contact op met Goemans uitvaartzorg via telefoonnummer 0485 523 043. Je kunt ons bellen, ongeacht of en waar je verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar in het geval van een overlijden. Indien gewenst komt er direct iemand naar je toe. Onze medewerkers nemen dan de eerste zorg voor de overledene op zich.

Breng naaste familieleden, vrienden en (eventuele) werkgever op de hoogte van het overlijden.

De directe stappen voor de overlijdensmelding zijn nu genomen. In de kolom rechts vind je een overzicht van vragen en antwoorden die jou verder op weg helpen bij het regelen van het persoonlijke afscheid.

Wij kunnen je ook helpen met de vervolgstappen. Download hier onze checklist bij overlijden.

Veelgestelde vragen

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 5e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; uw uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kunt u uw eigen ideëen naar voren brengen en kan onze uitvaartverzorger u informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat ‘zelf iets doen’ ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt, of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familieleden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. Een begrafenis valt over het algemeen duurder uit omdat je te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Ja, ook als je niet bij Ardanta, Axent of Onderlinge Hulp verzekerd bent, kun je de uitvaart door ons laten uitvoeren. Indien je een sommenverzekering hebt, ben je (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; je word niet gekort op de uitkering. Bij een naturaverzekering, dus een levering van diensten, wordt je in de meeste gevallen dan gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.