Dementievriendelijke uitvaart

Steeds vaker zijn er na een overlijden mensen met dementie onder de nabestaanden. Zo groeit het aantal weduwen en weduwnaars met dementie in Nederland jaarlijks met circa 4500.

Deze mensen en hun familieleden hebben er belang bij dat zij gezamenlijk afscheid kunnen nemen. Zo wordt niet alleen dubbel verdriet voorkomen, er wordt ook een begin gemaakt om samen verder te gaan, zonder de naaste die meer dan eens ook mantelzorger was voor de achterblijver met dementie.

(Gedeeltelijk) aanwezig zijn bij het afscheid

Als je ervoor kiest jouw dementerende familielid bij een afscheid te betrekken, dan is het zoeken naar de juiste manier: bij welk deel is hij/ zij (gedeeltelijk) te betrekken, is het mogelijk onderdelen aan te passen, hoe doseer je emoties? Je kunt de mogelijkheden bespreken met onze uitvaartverzorgers, zodat jouw familielid (eventueel gedeeltelijk) aanwezig kan zijn bij het afscheid. We bouwen dan bijvoorbeeld wat meer tijd in voor rustige momenten waarbij we overtollige prikkels proberen te vermijden. Ook kan jouw familielid op een bepaald moment bij de uitvaart komen of voortijdig verlaten. Ruimte voor  jezelf maar ook voor jouw familielid is hierbij belangrijk. Ben daarbij goed voorbereid op onvoorziene reacties of emoties van jouw familielid, zoals gevoelens van onrust en de wens om voortijdig weg te gaan. Je kunt een goede bekende van jouw familielid vragen om tijdens het afscheid diens begeleider te zijn. Zo kun je, je focussen op het afscheid en de bijbehorende emoties.

Onze uitvaartverzorgers Susanne Brands-Peersman en Ireen van Eck namen deel aan een training om mensen met dementie te betrekken bij het afscheid en de uitvaart. Wij maken ons hiermee sterk voor een steeds groter wordende groep kwetsbare mensen en nemen het voortouw in de vervulling van een maatschappelijke opdracht die de sterke toename van dementie ons geeft.